Overhaul

ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร

        หากเครื่องจักรของท่านมีปัญหาเรื่องการผลิตงานไม่ได้ขนาด หรือมีปัญหาในการใช้งานไม่ได้คุณภาพ ท่านจะหมดปัญหานี้ไป เพราะเรามีทีมงาน Overhaul เพื่อให้เครื่องจักรของท่านกลับมาฟิตเหมือนใหม่ พร้อมผลิตเม็ดเงินและชิ้นงานให้ท่านได้อีกครั้ง 

ติดต่อสอบถามงาน Overhaul

คุณสมมาศ 095-776-4692

1/26