Repairing

ซ่อมบำรุงรักษา

        ทีมงานเรามีความพร้อมและความชำนาญด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และมีการรับประกันงานซ่อมเครื่องจักร ลูกค้าของเราจึงให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของเรา

        เรารับบริการซ่อมชุดคอนโทรลเครื่องจักรและรับซ่อมเครื่องทุกประเภท อาทิเช่น เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องตัด เครื่องพับ

เครื่องเจียร เครื่องพันซ์ เครื่องซีเอ็นซี ฯลฯ

 

ติดต่อสอบถามงานซ่อมและการประเมินราคา

คุณสุทธิพงษ์ 083-897-1795

คุณอรรถกานต์ 086-045-0119

press to zoom
Service
Service

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/45